Klyve og Tollnes historielag

Neste møte: info kommer

Åpne møtekvelder.
Vi etablerer fra våren 23, månedlige møtekvelder på nærmiljøsentret, hvor vi inviterer til åpne kvelder, der alle Klyve og Tollnesbeboere med fler er velkomne! Her kan folk som kjenner området komme med stoff og historier i tillegg til at vi i styret vil komme med vårt stoff. Vi er mange innflyttere her så vi mener det er behov for at flere blir kjent med områdets historie. Vi vil også noen ganger invitere folk utenfra som kan fortelle om historien rundt oss, eventuelt fra hele Grenland.

Nytt fra Historielaget:

Wessel-slekt Solum

Husmannsplasser

Gatenavn i Klyve og Tollnes-området

Litt om oss i Historielaget.
På slutten av 2020 startet en gjeng Klyvebeboere, Klyve og Tollnes Historielag. Vi var enig om at her var det mye å ta av, både helt fra yngre Jernalder og til nå etter krigen og frem til i dag.  I øyeblikket består styret av Øivind Grønnerød, Helge Hansen, Øystein Numme, Wenche Svendsen og Ida E.N.Hvoslef,  i nært samspill med Lise og Kristin på Klyve nærmiljøsenter, som vi er en del av. Og vi kan godt bli flere!

Følg med på nettsiden under den grønne knappen : Klyve og Tollnes Historielag. 

2023 © Klyve nærmiljøsenter