Klyve TeamFritid

ULRIK og Toffo er fritidsklubben vår på Klyve. Her kan du spille biljard, bordtennis, lufthockey, fotballspill og PlayStation. Vi har også øverom for band, datarom, kiosk og diskotek.

Tirsdag; kl.14-17 Etter skoletid 8.-10. Klasse
 Onsdag: (partallsuker) Kl. 17-20
 8.klasse -18 år
 Torsdag:Kl.14.30-17.00
 TOFFO etter skoletid, 5.-7.klasse

Les mer om hva som skjer her:

Flere dokumenter

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Klyve Skolekorps

Klyve IL

Tollnes Ballklubb

Gimsøy og Nenset menighet

Kor

Velkommen til Klyve Menighetshus torsdager.

Åpen Barnehage

Annet i nærmiljøet

Bydelen vår har mye å tilby. Her er en alfabetisk liste. Ta kontakt med oss om det er noe du savner.

Forum for Nærmiljø

Forum for Nærmiljø ble startet våren 2019 av Lise og Kristin på Klyve Nærmiljøsenter. Vi ønsker bedre samarbeid om aktiviteter og arrangement, og ønsker å hjelpe hverandre slik at flere kan få vite om og ha gode av ting som skjer. Klyve Nærmiljøsenter kan være et knutepunkt som har informasjon om alle aktiviteter, og i tillegg være et samlingssted.

Nettverkslunsj

Klyve skole

Kongerød Ungdomskole

Natteravn

Tanken bak Natteravnene er veldig enkel – vi skal bry oss om det som skjer i vårt eget nærmiljø, være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst ved rett og slett å være til stede der de er.

Bridge

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

ForeldreStyrke -sammen skaper vi en trygg oppvekst.

Helse

Oppdragelse

blablablabla

JERNALDERGRAVER og KIRKESTED RUNDT KLYVE NÆRMILJØSENTER (MENIGHETSHUSET)

Tett rundt Klyve Nærmiljøsenter ligger det i alt 6 rundhauger som er sannsynligvis gravhauger fra eldre Jernalder. To graver ligger nord for, og tre syd for innkjøringen til huset. En ligger rett øst for bygget litt inn i skogen.

2020 © Klyve nærmiljøsenter- frivilligsentral