Språkkafè for kvinner

-For kvinner -Annenhver onsdag -Klyve nærmiljøsenter -klokka 18-20

Skien-Porsgrunn Soroptimistklubb inviterer til gratis og åpne møter for innvandrerkvinner. Hovedfokus er språktrening, innføring i norsk kultur og et hyggelig sosialt kvinnefelleskap. Det er en gjensidig kulturell utveksling og alle kan lære av kvinners erfaring med å være ny i Norge og Skien. Vi snakker om nyheter fra inn- og utland, diskuterer samfunnsaktuelle hendelser, strikker danser eller går på tur.

2023 © Klyve nærmiljøsenter- frivilligsentral