FlexID

Klyve Nærmiljøsenter holder FLEXid-kurs for ungdommer i 10. klasse ved Køngerød ungdomsskole. Det er et bevisstgjøringskurs for ungdommer med krysskulturell oppvekst med fokus på identitet, tilhørighet, ressurser, muligheter og utfordringer.
 • Mange barn og unge i Norge vokser opp med to eller flere kulturer.
 • Begge eller en av foreldrene har ikke norsk bakgrunn.
 • Foreldrene kan være fra to ulike kulturer.
 •  Ungdommene har bodd i ett eller flere andre land i oppveksten, men bor nå her.
 • Noen barn med adoptivbakgrunn kan føle seg krysskulturelle.

En slik oppvekst gir dem mye kunnskap og erfaring med ulike kulturer, språk, land, sosiale relasjoner med mer. Gjennom FLEXid-kurset vil vi at ungdommene skal se og forstå mulighetene de har med en slik oppvekst. Noen av temaene tar også opp ting ungdommene kan oppleve utfordrende og vanskelig, og gir dem redskaper til å takle disse på en bedre måte. Her er noen spørsmål vi håper ungdommene kan finne svar på gjennom kurset.

 • Hvem er jeg - egentlig?
 • Hvor hører jeg til?
 • Hvor er hjemme?
 • Hva skjer i meg og rundt meg når jeg eller familien bytter land?
 • Hvorfor reagerer vi så forskjellig på ting?
 • Hvordan kan jeg ta vare på min bakgrunn samtidig som jeg bor i Norge?
 • Hvordan kan jeg takle negative reaksjoner og kommentarer på bakgrunn og hudfarge?
 • Hva er positivt med en flerkulturell oppvekst?
 • Hvordan kan jeg bruke det jeg kan til å bygge bro mellom mennesker?

2024 © Klyve nærmiljøsenter