Lyttevenn

Lesetrening med leseglede for barn på tredje skoletrinn

Lyttevenn er et prosjekt der voksne med ledig tid på dagen kommer til skolens 3.trinn en dag i uka for å lytte mens elevene leser høyt. Lyttevennene kommer til den samme elevgruppa seks uker på høsten og seks uker på våren. Ved å lytte til elevenes høytlesing 10-15 minutter hver uke hjelper du dem å lære.

Vi stiller med voksne som elevene kan lese sammen med. Skolen har ansvar for opplæringen og elevene har med seg sine bøker til Lyttevennen. Gjennom lyttevenn skapes det gode relasjoner mellom generasjonene som alle setter pris på.

Vi organiserer Lyttevenn på Kjørbekkhøgda skole.

2,5 timer inklusiv pauser hver uke i 6 uker høst (mellom høstferie og advent) og vår (mellom vinterferie og påske).

Vil du være frivillig på dette, trykk HER


2024 © Klyve nærmiljøsenter