Språkkafè

-For kvinner -Annenhver onsdag -Klyve nærmiljøsenter -klokka 18-20 -Oppstart 05/10 -(partallsuker)

Neste Språkkafè

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 05.10 Språkkafé Klyve Nærmiljøsenter
2022 © Klyve nærmiljøsenter- frivilligsentral