Utbygging av Klyve Menighetshus

Klyve Nærmiljøsenter og Frivilligsentral leier lokaler av Gimsøy og Nenset menighet. De skal nå bygge ut Klyve menighetshus, og da blir det mer muligheter.
Skien kommune har inngått en avtale der de spytter inn 3,5 millioner ved samarbeid om mer aktivitet ved Klyve Nærmiljøsenter og Frivilligsentral. Følg med!!

Sånn blir det:2020 © Klyve nærmiljøsenter- frivilligsentral