Temakveld om barn, media og skjermbruk med Dan Ruben Aakre

På Klyve Nærmiljøsenter/ Klyve menighetshus, Kongerødveien 8.Tirsdag 29. oktober kl 18:30-20:30
Arrangementet på Facebook
Hvordan sette gode rammer for barnas skjermbruk?
Hvordan kan jeg engasjere meg i mediehverdagen?

Hva sier forskning om småbarn og mediebruk?
Hvilke gleder og muligheter finnes, og hvilke utfordringer kan oppstå?
Hvordan være positive forbilder?
Hvordan lære barna å ta smarte skjermvalg?
Tips om godt medieinnhold og nyttige ressurser.
Rom for innspill og samtaler.

                                            


2024 © Klyve nærmiljøsenter