TelefonVenn - motvirker ensomhet og skaper trygghet

Mange ønsker at noen ringer, spesielt i en tid med isolasjon. TelefonVenn - der du bor er en hjelp for å motvirke ensomhet og skape trygghet i nærmiljøet. Bli TelefonVenn nå!

"Vi trenger hverandre, og nå trenger vi hverandre mer enn noen gang, siden mange er isolert. Da er de gode ordene, påminnelsen om at man er der og den håpefulle oppmuntringen ekstra viktig. Som filosof vet jeg at tankens og ordenes kraft er viktige. Nå skal vi være hos hverandre med tanker og ord. Derfor er telefonvenn.no et så fint initiativ."

Henrik Syse, filosof, forsker og foredragsholder

Meld deg om TelefonVenn og la noen i nærmiljøet bli mindre ensom. Kanskje er det godt for deg også?

Les mer på www.telefonvenn.no


Registrer deg på www.klyve-n.no

2024 © Klyve nærmiljøsenter