Nytt tilbud fra Klyve nærmiljøsenter er gratis mat som kan hentes på Gimsøy menighetshus.

Mye god overskuddsmat fra produsenter, butikker og kantiner kan brukes av andre. Nå er dette tilgjengelig på Gimsøy menighetshus (Thor Bunkholtsveg 27, 3733 Skien) onsdager mellom 13 og 15. Familier og enslige som vil benytte tilbudet kan registrere seg på nettsiden https://klyve-n.no/ eller få hjelp til registrering på 92445502.
Vil du hjelpe oss å sortere og dele ut mat, kan du også melde deg på forsiden under "Jeg kan bidra". Vi trenger også sjåfører som han hente mat i Larvik om morgenen, og utkjørere til husstander mellom 13 og 17. Meld deg på under "Jeg kan bidra"

Nytt tilbud er gratis mat som kan hentes onsdager mellom 13 og 15 på Gimsøy menighetshus.

  1. For å hente matvarer må én i familien registreres på Klyve nærmiljøsenter (trykk her), skjema for "Jeg trenger hjelp".
  2. Deretter velger du "Like god -mat der du bor, Gimsøy-Klyve".
  3. Legg inn navn, telefonnummer, antall personer i husstanden i kommentarfeltet. (Når du er registrert, får du en melding fra oss når vi har åpent.)
  4. Du kan få hjelp til registrering eller melde om du ikke kan hente selv, ved å ringe 92445502.
  5. Matvarer hentes på Gimsøy menighetshus onsdag mellom 13 og 15 i hovedinngang på oversiden. KART. (Thor Bunkholtsveg 27, 3733 Skien )
  6. Vent med 2 meters mellomrom til vi lukker opp.
  7. Kun 2 personer er inne samtidig. Vask hender grundig før du kommer og bruk antibac eller hansker når du er inne.
  8. Maten blir merket hentet på samme navn som registrert.
  9. Varer dere ikke bruker, kan dere gi til andre. Vi tar ikke retur eller bytter. Det er forskjellig hva vi får hver gang.


Like god - mat der du bor, Gimsøy-Klyve, er et samarbeid mellom Der du bor - Telemark, Klyve nærmiljøsenter og Klyve og Gimsøy åpen barnehage.2020 © Klyve nærmiljøsenter- frivilligsentral