Nytt fra Historielaget: Husmannsplasser

Husmannsplasser i vårt nærmiljø.
Skrevet av Øyvind Grønnerød

Husmannsvesenet var på sitt høyeste i 1855: 65 000 husmenn med jord og 22 000 uten jord. Husmannsplassene var små og lå ofte på den dårligste jorda på gården.

Husmann var en person som leide hustomt med eller uten jord.

Leiebetingelsene for husmannsplasser var regulert gjennom skriftlige kontrakter som kunne inneholde avtaler om:

  • husleie i form av et fast beløp og eller arbeidsplikt et visst antall dager som også omfattet kone og barn
  • ekstra arbeidsplikt mot avtalt betaling
  • retten til brensel – ofte bare kvist, stubber og avfall og ikke friske trær
  • beiteområder for husdyr
  • kontraktens varighet

Mange husmenn var til å begynne med gårdbrukersønner eller gift med gårdbrukerdøtre. Det var bare én sønn som kunne arve gården og drive den videre – de andre måtte finne seg annet arbeid som tjenestefolk, håndverkere eller husmenn. Husmennene var den største gruppen eiendomsløse i bondesamfunnet.


(Bilde:Husmannsplass under Nedre Smestad i Oslo kommune.To familier bodde på plassen i 1878, til sammen 22 personer.)

Husmannsplasser i Solum 1801

Toralf Gjone skriver i Solum Bygds Historie at husmannsvesenet  - husmann med jord – synes å være etablert i Solum før 1600.

Ved folketellingen i 1801 har Solum kommune 551 husstander med 2723 innbyggere.

Av de 551 husstandene er de 213 mest folkerike fordelt slik:


Antall

husstander

Antall

personer


Giemsø

63

331

Klyve

52

192

Bolvig jernverk

43

191

Søndre Bjørntvedt

33

133

Kierlingteigen (Gråten)

22

86


213

933


Av de 213 familiene er det 12 bondefamilier, 35 familier husmenn med jord og 25 husmenn uten jord.

Husmenn  1801

i Klyve

telledistrikt

Husmenn med jord

Antall husmedlemmer

i familier med jord

Husmenn uten jord

Antall husmedlemmer

i familier uten jord

Bjørntvedt N

3

20Bjørntvedt S

10

36

10

50

Klyve

8

25Knardal

1

3Rugtvedt

3

8Ånnerød

1

6

1

6


Solum husmannsplasser  - folketelling 1865 

En gjennomgang av folketellingen 1865 viser at det i alt var 209 husmannsplasser i Solum kommune og 25 i Klyve telledistrikt.


Klyve telledistrikt
Bugten

Antall personer i husstandenHusdyr


Abraham Thorjusen


11 personer

Husm uden Jord, Saugbrugsarb


1 svin


Nænset


Hans Knudsen

6 personer

Husmand uden Jord Sømand
Jens Jensen

5 personer

Husmand Murmester


1 ku  1 sau

1 svin


Christoffer Andersen

6 personer

Husmand Bjælkehugger


1 sau  2 svin


Larødning 


Anne Jacobsdatter

3 personer

Husmands

kone


1 ku


Kongrø


Abreham Tostensen

5 personer

Husmand Snekker


1 ku  3 sau


Kjel Kjelsen

personer

Husmand Snedker


1 ku


Haugen 


Hans Tollefsen

5 personer

Husmand Arbeidsmand


2 ku


Korsdalen


Johannes Andersen

2 personer

Husmand uden Jord
Rødmyrberget 


Ole Olsen

8 personer

Husmand
Vasvig


Anne Hansdatter

1 person

Husmands

kone
Jørgen Christoffersen

7 personer

Husmand Skibstømmermand
Tolnæs


Anders Ellefsen

4 personer

Husmand Skomager


2 ku


Smedekaas
Husdyr


John Christoffersen

9 personer

Husmand Teglbrænder
Fantenberg


Christoffer Hansen

2 personer

Husmand Bjælkehugger
Knud Nirisen

4 personer

Husmand Skomager
Brønjul Evensen

2 personer

Husmand
Smedkaas


Ole Christensen

5 personer

Husmand Sømand
Tolnæs


Ole Olsen

6 personer

Husmand
Mathias Nirisen

4 personer

Husmand Skomager
Christian Nielsen


6 personer

Husmand Skibstømmermand
Halvor Olsen

5 personer

Husmand
Ole Andersen

4 personer

Husmand


1 svin


Bjørnstad


Jahn Hansen

3 personer

Husmand uden Jord Smed


1 svin


Amund Gulleksen

2 personer

Husmand Arbeidsm
Johannes Abrehamsen

4 personer

Husmand


2 sau


Klyve


Hans Gulleksen

5 personer

Husmand


1 ku


Bjørnstad


Harald Thoresen

5 personer

Husmand


1 ku  1 sau


Wabakken


Gunnuv Svenungsen

4 personer

Husmand


1 ku


Aanerud 


Halvor Aamunsen

5 personer

Husmand
Ellef Aslaksen

6 personer

Husmand


1 ku


Ruglen


Halvor Kjystolsen

7 personer

Husmand


2 ku  2 sau


Hulka


Niels Halvorsen

8 personer

Husmand


2 ku  4 sau


Rugtvetplads 


Mads Andersen

7 personer

Husmand


2 ku  4 sau


Knardalstrand


Halvor Johnsen

9 personer

Husmand
Orekaas


Arne Jensen

4 personer

Husmand
Lars Christoffersen

3 personer

Husmand


2 sau


Vig


Hans Torstensen

4 personer

Husmand


1 ku  2 sau


Flagvarp


Knud Stenersen

3 personer

Husmand
Ole Olsen

4 personer

Husmand med Jord


3 sau


Fram mot hundreårsskifte skjer det en markert nedgang i antall husmenn som følge av utvandringen til Amerika og flytting inn til byene der ny industri skapte mange arbeidsplasser.

De fleste steder opphørte husmannsvesenet fra 1900 og fram til 1930. Fra 1928 fikk husmennene lovfestet rett til å innløse sine husmannsplasser og få dem matrikulert og registrert som småbruk. Rundt 1950 var husmannsvesenet så godt som avviklet.


2023 © Klyve nærmiljøsenter- frivilligsentral