Nå kan du låne El-sykkel på biblioteket

Bypakke Grenland

Nå blir det elsykkelbibliotek også på Gulset og Klyve! Skien kommune har bidratt med 200 000 kroner til å utvide tilbudet om utlån av elsykler, så nå utvider vi tilbudet med 7 nye sykler. 2 på Gulset, 2 på Klyve og 3 ekstra sykler i sentrum. Utlånet på Klyve og Gulset skjer i samarbeid med nærmiljøsentrene.
 Vi har også utlån på biblioteket i Siljan. 

 For å låne elsykkel gå inn på www.bypakka.no/lan-elsykkel

2020 © Klyve nærmiljøsenter- frivilligsentral