Kjenner du Klyve Nærmiljøsenter?

Hvis ikke er det på tide å sjekke oss ut!

Klyve Nærmiljøsenter ble stiftet 15.mars 2012 av : Klyve Idrettslag, Klyve skolekorps, Tollnes ballklubb, Gimsøy og Nenset menighetsråd og Der-du bor Grenland.
Lise Ripegutu ble ansatt som daglig leder i 2015 da Klyve nærmiljøsenter fikk frivilligsentralstatus. I dag er Kristin Fougner assisterende daglig leder og Tine Baugerud frivilligkoordinator. De ønsker at ulike grupper og organisasjoner på Klyve, Tollnes og omegn kan sammen skape et raust, inkluderende og varmt fellesskap. De ønsker også bedre samarbeid om aktiviteter og arrangement, og å hjelpe hverandre slik at flere kan få vite om og ha gode av ting som skjer.
Klyve Nærmiljøsenter kan være et knutepunkt som har informasjon om alle aktiviteter, og i tillegg være et samlingssted.

2024 © Klyve nærmiljøsenter