Onsdag 5 Oktober 2022
Klyve Nærmiljøsenter
Språkkafé
-For kvinner -Annenhver onsdag - Klyve bibliotek, på Kongerødskole -klokka 18:00 - 20:00

-For kvinner

-Annenhver onsdag 

-Klyve nærmiljøsenter 

-klokka 18-20

-Oppstart 05/10 

-(partallsuker)


2024 © Klyve nærmiljøsenter