Fredag 12 April
Kl. 11:00 - 12:30, Klyve Nærmiljøsenter
Mor og barn-gruppe
(Vi trenger frivillige til å hjelpe oss fredagene. Ta kontakt om du er nysgjerrig!) For fremmedspråklige -med tolker. Bindende påmelding- ring 93234621.

Fellesskap og nettverksbygging.

Tilbud om flerspråklig gruppe for mor/barn.

Et tilbud utført i samarbeid mellom Skien Kommune og frivilligheten

Målgruppe: Flyktning- og innvandrerkvinner (også familiegjenforente) som er hjemme på dagtid med barn fra O- 1 år.

Tolk: Det vil være tolk til stede på alle samlinger.

Samlingene foregår på fredager fra kl. 11:00-12:30

-Alle samlingene vil ha et eget tema om saker som opptar dere.

-Det vil være enkel servering på alle samlingene

Adresse er: Kongerødvegen 8, 3737 Skien (På Klyve, M3 -bussholdeplass ved Coop Extra)

Skien kommune sponser busskort for alle deltagere på kurset. Busskort fylles på av Klyve nærmiljøsenter på første oppmøte. Alle må selv ha med det fysiske busskortet/reisekortet.

Påmelding til kontaktpersoner:

  • Via helsesykepleier på din helsestasjon. Rose Marie Rønningen, helsesykepleier i forebyggende helsetjenester i kommunen, telefon nr.: 97430268
  • May Linda Larsen- prosjektleder for interkulturelt arbeid telefon: 93234621

Oppstart Fredager 13.Januar- 12.mai 2023

MAN MÅ VÆRE PÅMELDT GRUPPEN FOR Å DELTA

Skien Kommune i samarbeid med Klyve Nærmiljøsenter, Frivilligsentralen - der du bor.

.

2024 © Klyve nærmiljøsenter