Tirsdag 21 Januar 2020
Kl. 19:00 - 20:30, Klyve Nærmiljøsenter
Forum for nærmiljø
Forum for Nærmiljø ble startet våren 2019 av Lise og Kristin på Klyve Nærmiljøsenter. Vi ønsker bedre samarbeid om aktiviteter og arrangement, og ønsker å hjelpe hverandre slik at flere kan få vite om og ha gode av ting som skjer. Klyve Nærmiljøsenter kan være et knutepunkt som har informasjon om alle aktiviteter, og i tillegg være et samlingssted.


Med Forum for Nærmiljø ønsker vi å samle alle lag, organisasjoner og uavhengige ildsjeler. Vi trenger hjelp til å  få tak i og inkludere alle som driver noe form for aktiviteter, eller bare bryr seg ekstra om nærmiljøet sitt.
Møtene er ca hver 8. uke, og legges i kalenderen på denne siden.
Ta kontakt med Kristin for spørsmål; 92445502 eller kristin@derdubor.org

2024 © Klyve nærmiljøsenter