Mandag 30 Januar 2023
Kl. 16:00 - 18:30
Fargerik middag
Det serveres middag klokken 16.30, og dette koster kr 40,- per person og maks kr 120 per familie. Meld dere på med navn og antall innen mandag klokken 12:00. Vi har også "bare en prat for foreldre som vil være med på dette i Kaffestua etterpå. Dere som kommer uten barn kan spise i Kaffestua -der holder Lise åpent for dem som vil spise der. Åpent fra 15:30.
2024 © Klyve nærmiljøsenter