Onsdag 4 Oktober 2023
Kl. 14:00 - 16:00, Klyve Nærmiljøsenter
ÅPNING Kongerød frisbeegolfbane
Kast deg ut i det!
Det er spennende å melde åpning av Kongerød Frisbeegolfbane på Klyve.
Onsdag 4.oktober kl:14-16 fyrer vi løs diskene ved Klyve Nærmiljøsenter, med musikk, pøler, kake og topp stemning. Her kan man også prøve seg på den nye Bocciabanen.

Selve arbeidet med frisbeegolfbanen har blitt realisert på grunn av innsatsen fra Tore-Erik Isaksen og arbeidslivsfaggruppe (10 trinn) på Kongerød ungdomsskole. Banen er finansiert av sparebankstiftelsen DNB, godkjent av Skien kommune, og profesjonelt utarbeidet i samarbeid med Discgolf konsulent, Terje Rensvold.

I 3 år har Klyve Nærmiljøsenter og Kongerød ungdomsskole jobbet for å få til en frisbeegolfbane på Klyve. I fjor fikk vi tilslag av Sparebankstiftelsen med 200 000,-. Elever ved Kongerød Ungdomsskole med lærer Tor Erik Isaksen i front, har planlagt banen og Lise Ripegutu ved Klyve Nærmiljøsenter har jobbet med budsjett og samarbeid med bygartneren i Skien Kommune. Da elevene la frem forslaget sitt for bygartner og søknaden ble sendt videre til kommunen, vektla de viktigheten av at en bane på Klyve ville være med på å skape større inkludering og forebygge utenforskap. Ungdommene delte personlig om hvordan frisbeegolf var samlende og ga god fysisk og psykisk helse. Det var helt rørende for oss som fikk dette presentert.

Elevene har brukt timer i arbeidslivsfag og Nærmiljøsenteret har fått hjelp av frivillige til rydding og tilrettelegging av skogen. Sjeldent har vi fått til bedre ungdomsmedvirkning i hele prosessen fra planlegging til gjennomføring. Vedlikehold og tilsyn av banene har også blitt lagt videre inn i skolens årshjul, og sammen med frivillige i Nærmiljøsenteret kan man si at dette er et eksemplarisk samarbeid mellom offentlig – og frivillig sektor.

Tor- Erik har tegnet banen sammen med elevene, og mener denne skal kunne gi muligheter for at nybegynner vil prøve, samt at de mer trena har en morsom og utfordrende bane.

Uteområdet rundt Klyve Nærmiljøsenter med gapahuk, bålplass og benker har i mange år vært en møteplass hvor beboere på Klyve og omegn kan leke, grille og være sammen. Nå er det lagt til en Bocciabane rett ved inngangspartiet til Nærmiljøsenteret, og frisbeegolfbane som ligger i skogsområdet rundt Nærmiljøsenteret.


Offisiell åpning Onsdag 4.okt. fra 14-16 


2024 © Klyve nærmiljøsenter