Nettverkslunsj

Barnehager, miljøterapeuter, sosiallærere, eldresenter, team fritid, skolehelsetjenesten, helsesøstre, åpen barnehage, biblioteket og nærmiljøsenteret kommer sammen for å skape forståelse for utfordringer og muligheter i nærmiljøet, samt å fremme gode levekår.

Ta kontakt om du vet om noen som burde være med i dette nettverket på klyve@derdubor.org


2020 © Klyve nærmiljøsenter- frivilligsentral