JERNALDERGRAVER og KIRKESTED RUNDT KLYVE NÆRMILJØSENTER (MENIGHETSHUSET)

Tett rundt Klyve Nærmiljøsenter ligger det i alt 6 rundhauger som er sannsynligvis gravhauger fra eldre Jernalder. To graver ligger nord for, og tre syd for innkjøringen til huset. En ligger rett øst for bygget litt inn i skogen.

De er fra en periode fra 500 før Kr. til 550 etter Kr. der jern tas i bruk som middel til å smi alt fra våpen til stekepanner.  Jernet utvinnes fra myrmalm som er lett tilgjengelig. Gravene viser til området vi kan anta de har bodd, men det finnes lite rester av bosettinger i området. Det har vært handel med utlandet med bl.annet pels, jernvarer, bronsegjenstander, glass, smykker, perler. Det vi med sikkerhet vet er at gravene har inneholdt begravelser fra årtusenet før kristendommen bestemte at alle skulle begraves ved soknekirken. Gravene her er plyndret på et tidspunkt, trolig på let etter skatter. Det er derfor ikke gjort noen funn i disse gravene. 

Det er også store gjenoppbygde graver litt lenger mot øst ved boligene på Nedre Frydenlund og rett nord for Lyngbakkvegen. De sistnevnte er de største gravhaugene i Telemark. Her er det funnet brente bein, en kniv og en nøkkel. Det er også funnet rester av en kjele og potteskår. Selv om funnene ikke er så rike, er det ting som tyder på at Bjørntvedt-området har vært en storgård og sete for en mektig person. Områdene rundt Solum har sannsynligvis vært et maktsentrum i denne tiden. 

Eldre jernalder er en urolig tid og perioden fra 400 etter Kr. til 575 kalles folkevandringstiden. Man antar at det har ligget Bygdeborger i området på bl. annet Rugtvedtkollen og Steingardås fra denne tiden. Folkegrupper beskyttet seg her mot angrep fra andre grupper med steingjerder og trepalisader. Det ligger i dag tydelige rester av stein på disse åsene. 

Klyve kirkested – Klufa kirkested

Det har også ligget et kirkested fra middelalderen her et sted ved Klyve østre. Nøyaktig plassering er usikker, men kulturminneetaten har plassert det rett nord for menighetshuset. Dette er en tid lenge etter gravhaugene ble bygget, fra 1030 etter Kr til 1536. 

Det anbefales å gå innpå nettstedet : https://kulturminnesok.no/    Her finner man mye mer informasjon også om alle fornminner i området rundt.

Kilder :

https://kulturminnesok.no/

I hjertet av Grenland av Tor Kjetil Gardåsen , Wesa forlag 2008

Bygd og by i Norge, Telemark, Red. Johan E.Holand, Gyldendahl forlag 1975

Flere dokumenter

Borettslag

Her finner du linker til informasjon om noen av borettslagene på Klyve og omegn.

Vår personvernerklæring

Ved Klyve nærmiljøsenter er vi opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen informerer vi om hvordan vi innhenter, oppbevarer og bruker personopplysninger. Vårt mål er å være helt åpne om de data vi samler inn og gi deg forståelse for hvordan disse dataene brukes og evt. deles.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Klyve Skolekorps

Klyve IL

Tollnes Ballklubb

Gimsøy og Nenset menighet

Kor

Velkommen til Klyve Menighetshus torsdager.

Klyve TeamFritid

ULRIK og Toffo er fritidsklubben vår på Klyve. Her kan du spille biljard, bordtennis, lufthockey, fotballspill og PlayStation. Vi har også øverom for band, datarom, kiosk og diskotek.

Åpen Barnehage

Annet i nærmiljøet

Bydelen vår har mye å tilby. Her er en alfabetisk liste. Ta kontakt med oss om det er noe du savner.

Forum for Nærmiljø

Forum for Nærmiljø ble startet våren 2019 av Lise og Kristin på Klyve Nærmiljøsenter. Vi ønsker bedre samarbeid om aktiviteter og arrangement, og ønsker å hjelpe hverandre slik at flere kan få vite om og ha gode av ting som skjer. Klyve Nærmiljøsenter kan være et knutepunkt som har informasjon om alle aktiviteter, og i tillegg være et samlingssted.

Nettverkslunsj

Klyve skole

Kongerød Ungdomskole

Natteravn

Tanken bak Natteravnene er veldig enkel – vi skal bry oss om det som skjer i vårt eget nærmiljø, være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst ved rett og slett å være til stede der de er.

Bridge

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

ForeldreStyrke -sammen skaper vi en trygg oppvekst.

Helse

Oppdragelse

blablablabla

Svømming

Kontakt

Kongerødvegen 8
3738 Skien

Organisasjonsnummer
998257093

Sosiale media

2021 © Klyve nærmiljøsenter- frivilligsentral